АРМАТУРА
Марка диаметр Ед.изм Цена
кл А1 А240С 18  т 28400
кл А1 мотки Ст3 т 29800
кл А1 мотки Ст3 8 ; 10 т 29500
кл А1 Ст3 т 31000
кл А1 Ст3 т 30900
кл А1 Ст3 10  т 30700
кл А1 Ст3 12  т 28600
кл А1 Ст3 14 ; 16 т 28200
кл А1 Ст3 18 ; 20 т 28400
кл А1 Ст3 22 ; 25 т 28200
кл А1 Ст3 28 ; 40 т 29400
кл А3 25Г2С 10  т 30900
кл А3 25Г2С 12  т 28300
кл А3 25Г2С 16  т 27700
кл А3 25Г2С 18  т 28400
кл А3 25Г2С 20  т 27700
кл А3 25Г2С 22  т 28400
кл А3 25Г2С 25 ; 32 т 27700
кл А3 25Г2С 36 ; 40 т 28200
кл А3 25Г2С н/д 10  т 28400
кл А3 25Г2С н/д 12 ; 16 т 26700
кл А3 25Г2С н/д 20 ; 22; 25 т 24700
кл А3 25Г2С н/д 32  т 23700
кл А3 35ГС т 31700
кл А3 35ГС т 30900
кл А3 35ГС 10  т 29700
кл А3 35ГС 12  т 28300
кл А3 35ГС 14  т 27900
кл А3 35ГС 16  т 27700
кл А3 35ГС 18  т 28200
кл А3 35ГС 20  т 27400
кл А3 35ГС 22  т 27900
кл А3 35ГС 25  т 27500
кл А3 35ГС 32  т 27700
кл А3 35ГС 36  т 27900
кл А3 35ГС н/д 10  т 27400
кл А3 35ГС н/д 12  т 25900
кл А3 35ГС н/д 16  т 25700
кл А3 35ГС н/д 20  т 23700
кл А3 35ГС н/д 22 ; 25 т 24700
кл А3 35ГС н/д 32  т 23700
кл А3 А400;500 т 29200
кл А3 А400;500 10  т 27500
кл А3 А400;500 12  т 26500
кл А3 А400;500 14 ; 16 т 26100
кл А3 А400;500 18  т 26000
кл А3 А400;500 20  т 26100
кл А3 А400;500 22  т 26000
кл А3 А400;500 25  т 26100
кл А3 А400;500 28 ; 32 т 26000
кл А3 А400;500 36 ; 40 т 26300
кл А3 А400;500 6м т 31500
кл А3 А400;500 6м т 30100
кл А3 А400;500 6м 10  т 28100
кл А3 А400;500 6м 12  т 27100
кл А3 А400;500 н/д 10  т 26400
кл А3 А400;500 н/д 12  т 25100
кл А3 А400;500 н/д 14 ; 16 т 24400
кл А3 А400;500 н/д 18 ; 22; 32 т 23900
кл А3 А400;500 н/д 36  т 23400
кл А3 А400;500 н/д 40  т 21900
кл А3 мотки 25Г2С т 30400
кл А3 мотки 25Г2С 10  т 30700
кл А3 мотки 35ГС т 30700
кл А3 мотки 35ГС т 29900
кл А3 мотки 35ГС 10  т 30400
кл А3 мотки А400;500 т 30200
кл А3 мотки А400;500 8 ; 10; 12 т 29900
УГОЛОК
Полка толщина Ед.изм Цена
63x40 т 52900
75x50 т 52900
75x50 т 47900
100x63 6 ; 8 т 39400
125x80 8 ; 10 т 53900
125x80 н/д 8 ; 10 т 49900
160x100 10  т 56900
20x20 6м т 45400
25x25 т 38900
25x25 6м т 38900
32x32 т 39400
32x32 6м 3 ; 4 т 39400
35x35 т 38500
35x35 6м т 38900
35x35 6м т 38500
40x40 т 38700
40x40 т 37700
40x40 т 38900
40x40 6м т 39200
40x40 6м т 37900
45x45 т 37100
45x45 4 ; 5 т 37700
45x45 6м 3 ; 4 т 37700
45x45 6м т 38400
50x50 т 38900
50x50 т 37700
50x50 т 37500
50x50 6м т 38400
50x50 6м т 37700
50x50 6м т 37900
63x63 т 39900
63x63 5 ; 6 т 37700
63x63 6м 5 ; 6 т 38900
70x70 5 ; 6; 7 т 37700
70x70 6м т 38900
70x70 6м т 38100
75x75 5 ; 6; 7; 8 т 37700
75x75 6м 5 ; 6 т 38900
75x75 6м 7 ; 8 т 38400
80x80 т 37700
80x80 т 37900
80x80 т 38400
80x80 6м 6 ; 7; 8 т 38400
80x80 н/д т 34900
90x90 6 ; 7 т 37700
90x90 т 37900
90x90 6м т 38900
90x90 6м т 37900
90x90 6м т 38400
100x100 7 ; 8 т 37700
100x100 10  т 38100
100x100 12  т 38900
100x100 6м 7 ; 8; 10 т 38400
100x100 н/д 12  т 33900
110x110 т 40900
110x110 т 40100
125x125 т 38900
Полка толщина Ед.изм Цена
125x125 т 38400
125x125 10  т 38900
125x125 12  т 39900
125x125 н/д 9 ; 10 т 34900
125x125 н/д 12  т 37900
140x140 9 ; 10; 12 т 54860
160x160 10  т 55160
160x160 12  т 54400
160x160 14  т 52900
160x160 16  т 54400
180x180 11  т 57110
180x180 12  т 55060
180x180 14 ; 16 т 52900
200x200 12  т 54860
200x200 14  т 53760
200x200 16  т 52760
200x200 20  т 54060
200x200 н/д 14  т 43400
200x200 н/д 16  т 43900
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Ед.изм Цена
40x40 т 41400
40x40 6м т 41400
50x50 т 40900
50x50 т 40700
50x50 6м т 40700
63x63 т 40900
63x63 т 40700
63x63 6м 5 ; 6 т 41900
70x70 т 40700
75x75 т 41400
75x75 6 ; 8 т 40700
75x75 6м т 42400
80x80 6 ; 8 т 40900
80x80 6м т 41900
90x90 т 40700
90x90 т 41400
90x90 6м т 41400
100x100 7 ; 8 т 40700
100x100 10  т 41900
100x100 6м 10  т 42400
125x125 8 ; 9; 10; 12 т 42400
140x140 9 ; 10 т 57210
160x160 10  т 57210
180x180 11  т 59460
200x200 12 ; 14 т 56800
200x200 20  т 55110
КРУГ Г/К
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст3 10  т 31900
Ст3 14 ; 16; 18; 20 т 29900
  22 ; 24; 25; 28    
  30 ; 32; 36; 38    
  40 ; 42; 45    
Ст3 48 ; 50 т 32900
Ст3 56 ; 60; 65; 70 т 36900
  75 ; 80    
Ст3 90 ; 100; 110; 120 т 37900
  130 ; 140; 150; 160    
  170 ; 180    
Ст3 190  т 43900
Ст3 200 ; 210; 220; 230 т 45900
  240 ; 250    
Ст3 260 ; 270; 280 т 48900
Ст3    н/д 12  т 30900
КВАДРАТ Г/К
Ст1пс/сп т 53900
Ст3 т 52400
Ст3 10  т 38100
Ст3 12  т 37100
Ст3 14  т 38100
Ст3 16  т 37300
Ст3 18  т 40700
Ст3 20  т 37100
Ст3 22  т 39400
Ст3 25  т 42400
Ст3 30 ; 40; 50 т 41900
Ст3 60  т 41400
Ст3 70  т 41900
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Ед.изм Цена
Ст1-3пс/сп        12 т 54900
Ст1-3пс/сп        12 К т 46910
Ст1-3пс/сп        14 К т 46910
Ст1-3пс/сп        35 К т 37910
Ст1-3пс/сп        35 К т 36910
Ст1-3пс/сп        40 К т 35910
Ст1-3пс/сп        40 оцинк К т 67410
Ст1-3пс/сп        45 К т 37910
Ст1-3пс/сп        50 К т 35910
Ст1-3пс/сп       100 К т 35910
Ст1пс/сп        12 т 54900
Ст1пс/сп        16 т 53400
Ст1пс/сп        16 т 54200
Ст3        20 т 41900
Ст3        20 т 40700
Ст3        20 т 41200
Ст3        20 т 43900
Ст3        20 т 40900
Ст3        20 12  т 45900
Ст3        20 16  т 43100
Ст3        25 т 41400
Ст3        25 т 38900
Ст3        25 т 39400
Ст3        25 т 39900
Ст3        25 т 40700
Ст3        30 т 41900
Ст3        30 4 ; 5 т 38900
Ст3        30 т 39400
Ст3        30 т 38900
Ст3        30 10  т 39700
Ст3        30 20  т 46400
Ст3        40 т 41900
Ст3        40 т 38400
Ст3        40 5 ; 6; 8; 10 т 38900
Ст3        40 12  т 45900
Ст3        40 20  т 42900
Ст3        40 К т 36910
Ст3        50 т 41400
Ст3        50 т 38900
Ст3        50 т 38700
Ст3        50 т 39100
Ст3        50 8 ; 10 т 38900
Ст3        50 12  т 45900
ПОЛОСА Г/К (продолжение)
Марка, Ширина толщина Ед.изм Цена
Ст3        50 16 ; 30 т 46400
Ст3        60 т 41900
Ст3        60 т 39900
Ст3        60 т 38900
Ст3        60 т 39400
Ст3        60 т 40400
Ст3        60 10  т 38900
Ст3        60 20  т 53400
Ст3        65 12  т 43900
Ст3        70 т 40900
Ст3        75 т 38900
Ст3        80 т 41400
Ст3        80 т 40900
Ст3        80 6 ; 8 т 39400
Ст3        80 10  т 40400
Ст3        80 12  т 43900
Ст3        80 20  т 46900
Ст3        80 40  т 46200
Ст3        90 т 39900
Ст3        90 10  т 40200
Ст3        90 12  т 42700
Ст3       100 т 42400
Ст3       100 т 39900
Ст3       100 т 40900
Ст3       100 т 39700
Ст3       100 8 ; 10 т 39400
Ст3       100 12  т 42900
Ст3       120 6 ; 10 т 42900
Ст3       150 4 ; 5 т 42900
Ст3       150 т 39400
Ст3       150 10  т 43400
Ст3       150 12  т 42900
Ст3       200 т 42900
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10   т 37700
10   т 38700
10 6м   т 38700
10 6м   т 38900
12   т 39900
12   т 40400
12 6м   т 39900
14   т 40100
14   т 40400
14 6м   т 40400
16   т 40100
16   т 40400
16 6м   т 40400
18   т 40400
18  уценка   т 36900
18 н/д   т 36900
20   т 53400
22   т 54410
22 н/д   т 42900
24   т 54410
27   т 54410
30   т 54410
40   т 99900
5   т 39400
5   т 39900
5 6м   т 39400
6.5   т 37500
6.5 6м   т 37500
8   т 37500
8   т 38400
8 6м   т 38400
8 6м   т 38900
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10   т 53900
12   т 57900
12 Б1  т 46900
14   т 44400
14 Б1  т 51400
14 н/д   т 37900
16   т 44900
16 Б1  т 46400
16 н/д   т 37900
18   т 44900
18 Б1  т 44700
18 н/д   т 36900
20   т 44900
20 Б1  т 57310
20 К1 ; К2 т 60910
20 Ш1  т 63210
20 н/д   т 37900
24 М  т 52900
25 Б1 ; Б2; Б2 т 63010
25 К1 ; К2 т 60910
25 Ш1  т 63210
30   т 50900
30 Б1 ; Б2 т 60410
30 К1 ; К2 т 60910
30 М  т 62400
30 Ш1 ; Ш2 т 63210
35 Б1 ; Б2 т 60410
35 К1 ; К2 т 62410
35 Ш1 ; Ш2 т 63210
36   т 52400
36 М  т 51900
36 н/д  ; М т 36400
40 Б1 ; Б2 т 43610
40 К1 ; К2 т 43710
40 Ш1 ; Ш2 т 42910
45   т 49600
45 Б1 ; Б2 т 43610
45 М  т 55900
45 Ш1 ; Ш2 т 42910
50 Б1 ; Б2 т 43610
50 Ш1 ; Ш2 т 42910
55 Б2  т 43010
60 Б1 ; Б2 т 43010
60 Ш1 ; Ш2 т 41610
70 Б1 ; Б2 т 41310
70 Ш1 ; Ш2 т 40810
40 К1 ; К2 т 46510
45 Б2  т 46310
45 Ш2  т 45410
55 Б2  т 45810
60 Ш1  т 44010
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
18 Б1  т 46900
20 Б1  т 59910
20 К1 ; К2 т 63710
20 Ш1  т 65810
25 Б1 ; Б2 т 65710
25 К1  т 63710
25 Ш1  т 65810
30 Б2  т 62810
30 К1 ; К2 т 63710
30 Ш1 ; Ш2 т 65810
35 Б1 ; Б2 т 63110
35 К1 ; К2 т 65210
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ (продолжение)
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
35 Ш1  т 65810
40 Б1 ; Б2 т 46310
40 Ш1 ; Ш2 т 45810
45 Б1  т 46310
50 Б1  т 46310
50 Ш1  т 45410
55 Б1 ; Б2 т 45810
60 Б1 ; Б2 т 45810
60 Ш2  т 44010
70 Б1  т 42910
70 Ш1 ; Ш2 т 42510
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10   т 40900
10   т 41100
10 6м   т 40900
10 6м   т 41400
12   т 42100
12 6м   т 41900
14   т 42900
14 6м   т 42900
16   т 42900
16   т 43400
16 6м   т 42900
18   т 42900
20   т 56800
22   т 56760
24   т 56760
24   т 56760
27   т 56760
27   т 56760
30   т 56760
8   т 41100
8 6м   т 41100
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Ед.изм Цена
50x40 т 38900
60x32 2,5  т 38900
80x32 т 39900
80x50 т 39400
80x60 т 39400
100x50 т 40400
100x50 т 38900
100x50 т 39400
120x50 т 38900
120x60 4 ; 5 т 38400
140x50 т 43400
140x60 т 43400
140x60 т 38900
160x50 т 38900
160x60 т 38900
160x60 т 39400
160x80 т 38900
160x80 т 40900
180x70 т 37400
180x80 т 40900
200x100 т 38900
200x80 т 39400
200x80 т 38900
250x125 т 41900
КАТАНКА
  диаметр Ед.изм Цена
  5.5  т 31300
  т 31000
  6.5 ; 8; 10 т 30700
мотки 5.5  т 30300
мотки т 30000
мотки 6.5 ; 8; 10 т 29700
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст3 т 37700
Ст3 45  т 37900
Ст3 110  т 42900
Ст3 160  т 41900
Ст3    н/обр 1.5  т 39450
Ст3    н/обр т 38560
Ст3    н/обр 2.5  т 38370
Ст3    н/обр т 38070
Ст3    н/обр т 37910
Ст3    н/обр т 37810
Ст3    н/обр 6 ; 7; 8; 9; 10 т 37700
  12     
Ст3    н/обр 14 ; 16 т 37500
Ст3    н/обр 32 ; 35 т 37900
Ст3    н/обр 36  т 37500
Ст3    н/обр 40 ; 45 т 37900
Ст3    н/обр 60 ; 70; 80; 90 т 41900
  90     
Ст3    н/обр 100 ; 110 т 42900
Ст3    н/обр 120 ; 130 т 44500
Ст3    н/обр 150  т 41900
Ст3    н/обр УЗК т 37700
Ст3    н/обр узкий 1250 т 35810
Ст3    обр т 38070
Ст3    обр 6 ; 8; 9; 10; 12 т 37700
Ст3    обр 14 ; 16; 18 т 37500
Ст3    обр 18  т 37900
Ст3    обр 20 ; 22; 25; 30 т 37500
  32     
Ст3    обр 32 ; 35 т 37900
Ст3    обр 36  т 37500
Ст3    обр 40 ; 45 т 37900
Ст3    обр 50  т 37500
Ст3    обр 80  т 41900
Ст3    обр 130  т 44500
Ст3    обр 140  т 42900
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
40Х 12 ; 16 т 50900
40Х   н/обр 8 ; 10 т 51900
40Х   н/обр 12  т 50900
40Х   н/обр 60 ; 70; 70; 80 т 52900
  90 ; 100    
40Х   обр 12 ; 20; 30; 40 т 50900
Ст08Ю   н/обр т 43900
Ст08ю   н/обр т 43900
Ст20 т 41400
Ст20 6 ; 8; 12; 14; 16 т 40900
Ст20 20 ; 25; 30; 36 т 41900
  40 ; 50    
Ст20 80  т 44900
Ст20    н/обр т 42900
Ст20   н/обр т 41900
Ст20   н/обр т 41400
Ст20   н/обр 5 ; 6; 8; 10; 12 т 40900
  14     
Ст20   н/обр 25 ; 30; 50 т 41900
Ст20   н/обр 60 ; 70; 80; 90 т 44900
  100     
Ст20   обр 14 ; 16 т 40900
Ст20   обр 20 ; 30; 36; 40 т 41900
  50     
       
       
       
       
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ (продолжение)
Марка толщина Ед.изм Цена
10ХСНД-12 10ХСНД 60  т 55900
10ХСНД-12-ГС 10ХСНД 12  т 53900
10ХСНД-14 10ХСНД 20  т 53900
15ХСНД 15ХСНД 8 ; 10; 16 т 53900
15ХСНД 15ХСНД 20  т 52900
15ХСНД 15ХСНД 25  т 53900
15ХСНД 15ХСНД 30  т 52900
15ХСНД 15ХСНД 40 ; 50 т 53900
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ромб ромб т 39220
ромб ромб т 40130
ромб ромб т 38970
ромб ромб 6 ; 8; 10 т 38860
чечевич чечев т 39220
чечевич чечев т 40130
чечевич чечев т 38970
чечевич чечев 6 ; 8; 10; 12 т 38860
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Ед.изм Цена
  506 ; 508 т 43900
ПВЛ-306 306  т 43900
ПВЛ-308 308  т 43900
ПВЛ-406 406  т 43900
ПВЛ-408 408  т 43900
ПВЛ-410 410  т 43900
ПВЛ-506 506  т 43900
ПВЛ-508 508  т 43900
ПВЛ-510 510  т 43900
ПВЛ-606 606  т 43900
ПВЛ-608 608  т 43900
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст08    неконд т 12000
Ст08кп    уценка У 0.6  т 1
Ст08пс 1.4  т 39720
Ст08пс5 0.5  т 40700
Ст08пс5 0.6  т 40200
Ст08пс5 0.7 ; 0.8; 0.9 т 40040
Ст08пс5 1 ; 1.2 т 39880
Ст08пс5 1.4  т 39720
Ст08пс5    кв 0.8  т 1
Ст08пс6 0.5  т 40700
Ст08пс6 0.6  т 40200
Ст08пс6 0.7 ; 0.8; 0.9 т 40040
Ст08пс6 1 ; 1.2 т 39880
Ст08пс6 1.4  т 39720
Ст08пс6 1.5  т 39370
Ст08пс6 1.8 ; 2 т 39210
Ст08пс6 2.5 ; 3 т 39050
Ст08пс6    У 0.5  т 39600
Ст08пс6    У 0.6  т 39100
Ст08пс6    У 0.7 ; 0.8 т 39010
Ст08пс6    У т 38900
Ст08пс6    У 1.2  т 38880
Ст08пс6    У 1.4  т 38820
Ст08пс6    У 1.5  т 38370
Ст08пс6    У 1.8 ; 2 т 38210
Ст08пс6   н/обр т 39050
Ст20 1.5  т 39370
Ст20 1.8 ; 2 т 39210
Ст20 т 39130
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Ед.изм Цена
  0.45  т 51690
  0.8  т 48690
       
       
       
       
ПРОФНАСТИЛ (продолжение)
Наименование толщина Ед.изм Цена
Н57 оцинк 0.7  м 334
Н57 оцинк 0.7  м 349
Н57 оцинк 0.7  м 364
Н57 оцинк 0.8  м 414
Н57 оцинк 0.8  м 439
Н60 оцинк 0.5  м 221
Н60 оцинк 0.5  м 266
Н60 оцинк 0.7  м 362
Н60 оцинк 0.8  м 422
Н60 оцинк 0.9  м 469
Н75 оцинк 0.7  м 359
Н75 оцинк 0.75  м 408
Н75 оцинк 0.8  м 419
Н75 оцинк 0.9  м 468
НС35 оцинк 0.45  м 245
НС35 оцинк 0.5  м 261
НС35 оцинк 0.55  м 293
НС35 оцинк 0.7  м 362
НС35 оцинк 0.8  м 425
НС44 оцинк 0.5  м 272
НС44 оцинк 0.55  м 307
НС44 оцинк 0.7  м 386
НС44 оцинк 0.8  м 361
НС44 оцинк 0.8  м 445
НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) 0.7  м 401
НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) 0.8  м 469
С10 оцинк 0.4  м 231
С10 оцинк 0.5  м 277
С10 оцинк 0.55  м 307
С10 оцинк 0.7  м 379
С20 оцинк 0.4  м 231
С20 оцинк 0.45  м 252
С20 оцинк 0.5  м 261
С20 оцинк 0.55  м 285
С20 оцинк 0.7  м 369
С21 оцинк 0.35 ; 0.4 м 231
С21 оцинк 0.45  м 252
С21 оцинк 0.5  м 268
С21 оцинк 0.55  м 297
С21 оцинк 0.6  м 326
С21 оцинк 0.7  м 373
С8 оцинк 0.4  м 223
С8 оцинк 0.45  м 245
С8 оцинк 0.45  м 258
С8 оцинк 0.5  м 261
С8 оцинк 0.55  м 288
Ст35 8 ; 10; 12; 16; 20 т 41900
  25 ; 40    
Ст35   н/обр 8 ; 10; 50 т 41900
Ст35   н/обр 60  т 44900
Ст35   обр 30 ; 50 т 41900
Ст45 т 43900
Ст45 10  т 42900
Ст45 12  т 43400
Ст45 14 ; 16; 20; 25 т 42400
  40     
Ст45 45  т 42900
Ст45 50  т 42400
Ст45    неконд 20 ; 25 т 15910
Ст45   н/обр 3 ; 4 т 44900
Ст45   н/обр т 45200
Ст45   н/обр т 43900
Ст45   н/обр 10  т 42900
Ст45   н/обр 12  т 43400
Ст45   н/обр 60 ; 70; 80; 100 т 45900
Ст45   обр 10  т 42900
Ст45   обр 20 ; 25; 30 т 42400
Ст65Г 8 ; 10; 12 т 48900
Ст65Г 14 ; 16; 20 т 50900
Ст65Г   н/обр 5 ; 6; 8; 10; 12 т 48900
Ст65Г   н/обр 14 ; 16; 20 т 50900
Ст65Г   н/обр 25  т 51900
Ст65Г   обр 25  т 51900
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
09Г2С т